ReelPlay เป็นบริษัทซอฟต์แวร์คาสิโนของออสเตรเลียที่สร้างสล็อตชั้นยอดซึ่งพร้อมใช้งานสำหรับการผสานรวมผ่านแพลตฟอร์มของ SoftGamings

เกี่ยวกับผู้ให้บริการ

ReelPlay เป็นบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์คาสิโนที่เริ่มอุตสาหกรรม iGaming ในปี 2014 เมื่อเป็นที่รู้จักภายใต้ชื่ออื่น ซึ่งได้แก่ Chance Interactive อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ผ่านกระบวนการรีแบรนด์ในปี 2019 และกลายเป็นที่รู้จักภายใต้ชื่อปัจจุบัน นั่นก็คือ ReelPlay