ReelPlay เป็นบริษัทซอฟต์แวร์คาสิโนของออสเตรเลียที่สร้างสล็อตชั้นยอดซึ่งพร้อมใช้งานสำหรับการผสานรวมผ่านแพลตฟอร์มของ SoftGamings