Realistic Games เป็นบริษัทที่เริ่มต้นจากการเป็นผู้ให้บริการบุคคลที่สามและเติบโตเป็นบริษัทผลิตซอฟต์แวร์อิสระที่มีเกมมากกว่า 80 เกมภายใต้การนำเสนอของพวกเขา