BF Games เป็นที่รู้จักไปทั่วโปแลนด์และยุโรปในฐานะผู้ผลิตเครื่องสล็อตและสล็อตวิดีโอที่เป็นนวัตกรรม โดยมีเกมที่ไม่ซ้ำใครมากกว่า 50 รายการภายใต้การนำเสนอของพวกเขา