Espresso Games ผสมผสานการออกแบบและสไตล์แบบอิตาลีเข้ากับความเชี่ยวชาญในการเล่นเกม เพื่อผลิตเกมคุณภาพสูงและเป็นนวัตกรรมสำหรับคาสิโนออนไลน์และมือถือทั่วโลก