2 BY 2 Gaming เป็นบริษัทซอฟต์แวร์ในชิคาโกที่มุ่งเน้นการผลิตสล็อตคุณภาพสูงและโซลูชั่นการเล่นเกมบนโซเชียลสำหรับการเล่นเกมออนไลน์และในสถานประกอบการ

เกี่ยวกับผู้ให้บริการ

2BY2 Gaming เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2016 ในเขตชิคาโก โดยถูกก่อตั้งขึ้นและปัจจุบันดำเนินการโดย Shridhar Joshi ผู้มีประสบการณ์มากกว่า 25 ปีในอุตสาหกรรม iGaming และถือสิทธิบัตรมากกว่า 45 รายการ
logo