2 BY 2 Gaming เป็นบริษัทซอฟต์แวร์ในชิคาโกที่มุ่งเน้นการผลิตสล็อตคุณภาพสูงและโซลูชั่นการเล่นเกมบนโซเชียลสำหรับการเล่นเกมออนไลน์และในสถานประกอบการ