Zonelock Games là một công ty phát triển phần mềm sòng bạc nhỏ. HỌ đã tạo ra trò chơi Mahjong Exchange nổi tiếng thế giới thông qua nền tảng của SoftGamings.

Giới thiệu nhà cung cấp

Zonelock Games là một studio thiết kế và phát triển phần mềm sòng bạc nhỏ, tương đối xa lạ với nhiều đối tượng. Điều này chủ yếu là do họ không có trang web công ty. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là họ đang làm bất cứ điều gì mờ ám. Ngược lại, họ đã thiết lập quan hệ đối tác phân phối với SoftGamings, nền tảng đang chịu trách nhiệm phân phối toàn bộ thư viện trò chơi của Zonelock Games.