Tom Horn là nhà cung cấp các trò chơi có thuật toán toán học phức tạp và các phiên bản dành cho thiết bị di động.

Giới thiệu nhà cung cấp

Tom Horn cung cấp cho thị trường igaming các trò chơi có các thuật toán toán học phức tạp. Tất cả đều là trò chơi đa nền tảng. Nhiều trò chơi trong số đó có chủ đề theme theo nền văn hóa để bất kỳ ai cũng có thể tìm thấy trò chơi mà họ thích.