აქციები & SEO

SoftGamings-ის აქციები & SEO-ს სერვისებთან ერთად, თქვენ საგრძნობლად გააუმჯობესებთ თქვენი ელექტრონული სათამაშო ბიზნესის ფუქნციონირებას. ჩვენს გუნდს გააჩნია 10 წელზე მეტი გამოცდილება SEO-სა და ელექტონული სამორინეს გაპიარების საკითხებში და თქვენს ელექტრონულ სამორინეს, მისი მასშტაბების მიუხედავად, დაეხმარება ზრდაში. თქვენ მიიღებთ სრულად ოპტიმიზირებულ ვებგვერდს ხარვეზებისა და SEO-ს პრობლემების გარეშე, გაიზრდება საძიებო სიტყვების რაოდენობა, ორგანული ძეიბის ტრაფიკი და რელაურ ფულზე მოთამაშე მომხმარებლები.

ჩვენ გთავაზობთ ორ სტანდარტულ პაკეტს პლუს მომხმარებელზე მორგებულ SEO გადაწყვეტებს

ვერცხლის პაკეტი

 • კამპანიის დაყენება
 • გვერდზე ოპრიმიზაცია
 • ქონთენთ მარკეტინგი (20 მაღალი ხარისხის Landing გვერდი)
 • კონკურენტების ანალიზი
 • ლინკების შექმნა (50 მაღალი ხარისხის ლინკი)
 • რეპორტინგი

ოქროს პაკეტი

 • კამპანიის დაყენება
 • გვერდზე ოპრიმიზაცია
 • ქონთენთ მარკეტინგი (50 მაღალი ხარისხის Landing გვერდი)
 • კონკურენტების ანალიზი
 • ლინკების შექმნა (100 მაღალი ხარისხის ლინკი)
 • რეპორტინგი

ზოგიერთი ტერმინის ახსნა-განმარტება

კამპანიის დაყენება მოიცავს თქვენი ვებგვერდის ღრმა ანალიზს. ჩვენ შევამოწმებთ ყველა მნიშვნელოვან პარამეტს, რომელიც გავლენას ახდენს თქვენი ვებგვერდის ფუნქციონირებაზე (Content Duplicate Check, Google Penalty Check, Keywords და ა.შ.), და შევიმუშავებთ სამუშაო გეგმას.

გვერზე ოპტიმიზაციის მეშვეობით თქვენ მიიღებთ თქვენი ვებგვერდის შიგთავსის დეტალურ ანალიზს, მობილურ ვერსიას, სიჩქარეს, შიდა ლინკებს, სურათებსა და სხვა. ჩვენ მოგაწვდით რეკომენდაციებს გაუმჯობესებისა და შესწორებებისთვის და თქვენთან ერთად დავგეგმავთ სამომავლო განახლებებს.

ჩვენი ქონთენთ მარკეტინგის სერვისი მოიცავს ისეთი შიგთავსის შექმნას, ინდექსირებას, ოპტიმიზებასა და გამოქვეყნებას, რომ Google-ს მოეწონოს თქვენი ვებგვერდი და ვიზიტორები გახდნენ მოთამაშეები.

კონკურენციის ანალიზის ფარგლებში ჩვენ შევისწავლეთ კონკურენტები, მათი ძიების ეფექტიანობა, მათი ვებგვერდების კომპონენტები და წარმოვაჩინეთ თქვენი ვებგვერდი სხვა კონკურენტების ვებგვერდებისგან.

ლინკების შექმნა მოიცავს აზარტული თამაშების ვებგვერდებზე ბექლინკების მოთავსებას შიგთავსზე, რომელსაც, თავის მხრივ, გააჩნია ლინკის კარგი მონაცემები, კერძო ბლოგის ქსელი და ხალხის მარკეტინგის საშუალებები.

ჩვენი რეპორტებიდან თქვენ ზუსტად გაიგებთ თუ რა სამუშაოები შესრულდა, რა შედეგები იქნა მიღწეული და რა ზომები უნდა გატარდეს მომავალში.

ყველაფერი ამის გაკეთება შესაძლებელია თქვენი ვებგვერდის არაინგლისურენოვანი ვერსიებისთვის.